2036 personer över 70 år som avlidit i covid-19 fram till den 1 juni bodde på äldreboende.
1062 avlidna 70-plussare hade hemtjänst.
Stockholm, Göteborg, Uppsala och Södertälje är de kommuner som drabbats hårdast sett till antalet dödsfall i åldersgruppen.

- expressen -

- Covid19 staistik -

Sammanlagt var det väl ca 4 500 som dött fram till den 1 juni...Gör ont i själen att läsa vad som hänt Sveriges äldre...som man kan se så är äldre hårt drabbat av dödlighet i corona...Sverige har inte kunnat skydda sina äldre...detta är blir den svartaste åren i Sverige och visar samtidigt vilken dålig syn Sverige har på äldre människor...äldre behandlas inte på ett värdigt sätt...det bara snålas och snålas år efter år, snålas på allt...och nu, nu dör dom äldre på grund av allt snålande.

Detta är skandal...vakna Sverige..ta hand om dina gamla anhöriga.
Hoppas politikerna agerar nu...eller skall bantningen av äldrevård fortsätta?

gr%C3%B6na-tr%C3%A4d.jpg?1587292598