Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
— Romarbrevet 12:21, NT

Vänd ryggen åt det onda, 
besegra det onda, 
besegra med godhet.

vinter2.jpg?1582871891