När du undervisar en man undervisar du en person, men när du undervisar en kvinna undervisar du en hel familj.
-- (kinesisk ordspråk)

Kvinnan fostrare är, 
familjen hon fostrar, 
hela familjen, 
detta kallas...
kvinnogöra :)
Kvinnan fosyrar familjen, mer eller mindre.

y.woman.45.jpg?1589072631