8.jpg?1587216486

Ihmisten erilaisuus, kansojen erilaisuus...erilaiset
kielet...erilaiset kulttuurit...erilaiset uskonnot...
Erilaisuus on rikkautta, maailmamme suurin
rikkaus on erilaisuutemme...Mikä maapallo olisi
samanlaisine, samanlaisine ihmisineen? ...
Yksitoikkoinen harmaa massa, harmaa massa
täyttäisi maapallon...Nyt on rikkautta, värin
rikkautta, kulttuurin rikkautta, kielien rikkautta,
kaikkialla, kaikkialla maapallollamme...Huolta
pitäkäämme maapallostamme, maapallomme
rikkauksista...Kenenkään ei tarvitse olla
samanlainen, ei tarvitse olla samaa kulttuuria,
monet kulttuurit, monet kansat, on maapallomme
rikkautta...Vapaaksi liikunta maapallollamme,
maapallo on kaikkien kansojen koti.