Så länge du inte kan förlåta, mår du  dåligt ... Så småningom när det gäller det ljusa ögonblicket ... och du vågar och vet hur man förlåter ... det gör det lättare ...Förlåtelse lyser upp själen ... låter krafterna gå framåt ... lämnar det negativa ... glöm inte det ... man lägger den händelsen i en liten "låda" efter att ha kunnat förlåta ...stegen går lätt i livet framåt.

y.kvinna.ab1.jpg?1589072620