Socialamedier är hårda mot den äldre kvinnan i BB-huset...man klassar hennes ovilja mot lilltjejen som rasism...och senare använde hon nerdväderande utryck om samer...man gav henne en varning och autonominering...
- nyheter24 - nyheter24 - aftonbladet -

avlang-20-a.jpg?1585016774