Varför, jag undrar, varför, 
varför är jag sådan här, 
varifrån kommer detta, 
vem är jag, jag är jag så klart, 
varför denna känslighet, 
bra frågår,  
inget fel att känslig vara, 
HSP-individer känsliga är, 
riktiga känslomänniskor, 
så är det bara, 
älskar mig sådan jag är, 
då allting bra är.

m-hatt-sv-rd.jpg?1560576066