Saliga äro de fridsamma.
— Jesus

Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla.

aa3.jpg?1594031707