Sitter och tänker, 
vad tänker jag, 
ingenting specielt, 
tankarna virvlar i huvudet, 
osammanhängande tankar, 
ingenting att fastna på ;)
ibland är det så här, 
man liksom bara är, 
underbar tillständ och känsla det här

ai1jag.jpg?1596536341