Friheten att kritisera är en livsprincip, är den luft vi lever av.
- August Bebel

Att kritisera är frihet, 
men en klok kritiserar inte gärna. 
kritik kan skada, 
var försiktig med kritik.

kvist-och.himmel.jpg?1598224576