Tro på det bästa hos varje människa, 
tills hon bevisat motsatsen, 
var intelligent och empatisk, 
visa att du är en bra människa.

aamu3.jpg?1585012734