medsjal-a.jpg?1585702088

Kun kuuntelee ihmisisten puheita ja lukee mitä ihmiset
kirjoittaa lehdissä tai esim. foorumeilla, niin näkee hyvin
selvästi, että suuri enemmistö kertoo mielipiteistään
maailman asioista ja useimmiten mielipiteet eroavat
suuresti tai ainakin jonkin verran.
Näin ollen voi sanoa, että maailman ihmiset katsovat
maailmaa omin silmin, tulkitsevat oman käsityksensä
mukaan ja näin ollen on tulkintoja esim. yhdestä ja
samasta asiasta tuhansittain.
Ja kun näin on, niin voi todellakin sanoa, että maailma on
peili jossa aina näemme omat kasvomme, mielipiteemme.
Maailmassa on siis yhtä monta käsitystä maailmanmenosta
kuin on ihmisiäkin. Kuitenkin maailma menee menojaan
välittämättä miepiteistä, ihmisten erilaiset mielipiteet
samasta asiasta ei paljoakaan useimmiten muuta tilannetta.
Mielipiteet on joskus kuin harhaa, sillä sama asia kuvaillaan
tuhansilla eri tavoilla.
Näkemyksemme maailmanmenosta on jokaisen psyyken oma
näkemys,
käsityksiä, jotka samalla kuvailee ihmisten erilaista luonnetta
ja käsityskykyä ja niin edelleen ja sitä sanotaan peiliksi joka
näyttää jokaiselle omat kasvot ja vielä paremmin maailman
peili näyttää muille muitten ihmisten kasvoja, koska on aina
helpompaa katsella muita kuin itseään. Itsensä toki näkee,
mutta näkee itsensä vain omalla käsityksellään ja muilla onkin
sitten niitä käsityksiä tuhansittain yhdestä asiasta ja yhdestä
ihmisestä.