no4.jpg?1620830188

Varmt och kvavt även i skogen, 
marken är varm, 
trädstammarna är varma, 
småfåglarna kvittrar,
en skata skrattar, 
en kråka kraxar, 
en liten mild vindpust sveper förbi.