Barn har fantasi, 

barnteckningar och målerier är fantastiska, 

har sparat en del av min vuxne sons teckningar 

och satt det upp på väggen. 

1abarnteckningar.jpg?1578466875