Kreativitet kräver modet att släppa taget om självklarheter.
- Erich Fromm

Allt är inte självklart, 
kreativitet vidgar vyer, 
vidga dina vyer, 
var modig.

jags2.jpg?1604435486