Bara det sanna är vackert.
Nicolas Boileau (1636-1711)

ser4.jpg?1589855522

Är det sanna vackert, 
klart det är vackert, 
så länge som det sanna är flexibel, 
sanningen måste ha flexibilitet 
för att kunna varieras lite.