Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.

[Koranen, 2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.