ass3.jpg?1602949192

Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 
(1 Joh 4:18)

I kärleken finns ingen rädsla, 
kärleken sparkad bort rädslan,