aa16.jpg?1594031790

Att fråga riktigt är att veta mycket.
- arabisk visdom