Tro på det bästa hos varje människa, 
tills hon bevisat motsatsen, 
var intelligent och empatisk, 
visa att du är en bra människa.

Tro på det bästa hos varje människa tills hon bevisat motsatsen. - okänd