Tystnad, 
härligt det är, 
Tystnad alla behöver, 
bara ibland, 
Samla tankarna, 
hämta styrka 
i tystnaden.