Sanningen kan lura, 
sanning kan variera, 
absolut sanning, nej, 
var vaksam, bli inte lurad

aa2.jpg?1593436716