Fria och unika vi är,
Kvinnan fri är, 

mannen fri är, 
kvinnan unik är, 
mannen unik är 
låt detta vara, 
acceptera, 
lär känna varandra, 
tyck om varandra, 
älska varandra, 
frihet åt alla.
Även barnen fria skall vara, 
frihet åt alla.

4-a.jpg?1554259467