Sök efter, kärlek, empati, 
låt hjärtät sjunga av lycka, 
sök samarbete med hela mänskligheten, 
sök samvaro med alla folk, 
älska hela världen och alla människor, 
var en pionjär i kärleksfull globalitet.
Världen behöver pionjärer för kärlek och empati.

k%C3%A4rlek.jpg?1589069660