ai1jag.jpg?1604435669

Människan förstör planeten, 
människan är skyldig, 
skyldig att läka planeten igen, 
vill människan göra detta, 
knappast, 
så planeten fortsätter att blöda.