Döm inte, 
bli inte själv dömd, 
den du dömer 
kan dig döma.

Matt 7:1. "Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med, skall ni bli dömda..."