Bevara dina sanningar, 
berätta inte allt för alla, 
berätta bara till sanna vänner.

👍

avlang-9.jpg?1563955630