no2.jpg?1620830183

Jätte gammal träd, 
mycket mycket gammal, 
tänk vad träden varit med,  
tänk om trädet kunde berätta vad det sett under sitt långa liv, 
trädstammen är så tjock 
att man når inte runt det med sina armar, 
ett majästetiskt, gammal träd.