Att åldras
Jag vet inte hur du har det med åldrandet. För min del såg jag det inte ens nalkas. Det högg mig i ryggen.
- Margareta Ekström

Åldrandet kan nalkas så att man inte märker något 
och plötsligt känner man sig gammal. 
Åldrandet kan också komma som en blix från himmelen.

aa3.jpg?1594031707