"Gör vad som är rätt, inte vad som är lätt eller vad som är populärt."
- Roy T. Bennett

Gör rätt

aab10.jpg?1607754481