Vad är det för likhet mellan en framstående person och en bok?

5aaa.jpg?1595426016

Svar: Båda har en titel.