Ens tankar, 
vandrar bakåt 
till ingen nytta, 
se istället för stunden,
leva i nuet, 
tänka i nuet, 
det bästa medicin är, 

tänk positivt.

woman.11.jpg?1422335072