13 "Döden angår dig varken som död eller levande: som levande därför att du är, som död därför att du inte är."
- Montaigne ur Essayer, bok 1

natur1.jpg?1594361285