ass3.jpg?1602949192

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd.
Ords 3:5

Lita på Herren, 
lita på din Gud, 
älska din Gud.