ass2.jpg?1602949187

Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 
(Matt 10:28-31)

Var inte rädd, själen lever sägs det, 
kroppen dör, men själer fortsätter leva, 
trot vad du vill, men bli inte rädd, 
behåll förståndet, behåll förnuftet.