”Med hjälp av intuitionen anar man, innan man tänker. Med hjälp av intelligensen tänker man innan man anar”. 
- (Percival)

250px-Universum-a.jpg?1591417177

Intuition,
man anar med intuition,  
intelligens, 
med intelligens tänker man innan man anar, 
visst är det så, 
men förakta inte intuitionen, 
intuition är ett bra redskap.