HERREN är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 
HERREN är med mig, han är min hjälpare, jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig.
(Ps 118:6-7)

Du skall inte frukta, 
Gud är med dig.

aab9.jpg?1607754477