2021-06-16
Dom flesta söker efter lyckan, 
utan att hitta den, 
dom kanske vet inte vad lycka är, 
alla har ju lycka då och då i sitt liv, 
man måste bara lära känna lyckan och 
framför allt vara nöjd med det man har. 
då hittar man lyckan lite lättare :)