”Författaren vill med denna bok göra oss uppmärksamma på att vi långt ifrån är ensamma i universum. Mänskligheten har inte en enda sekund av sin tid på jorden varit utan influens och stöd från högre utvecklade intelligenser som väglett vår utveckling. Alla de observationer av UFO:n som rapporteras i allt ökande omfattning är inga hjärnspöken. Det utflöde av energi och medvetenhet som vetenskapsmännen kallar ”the big bang” gav upphov inte bara till manifestationen av alla de planeter, solsystem och galaxer som ryms i kosmos, utan också till en mångfald av medvetet liv på olika frekvensnivåer. Allt härstammar från samma källa och är därmed också delar av en sammanhållen helhet. För närvarande är vi människor omedvetna om denna kunskap om vårt ursprung. Besökarna är här för att upplysa oss och förmå oss att inleda en nödvändig förändring av våra medvetanden och vår planet.”

- Det kosmiska arvet -

– Denna bok, Det kosmiska arvet av Alexander J Markus, är en fantasisk bok. Om man nu gillar berättelser, teorier om, ET/rymdvarelser/Gud/religion/NewAge. Författaren har sitt sätt att tro. Han tror inte att vi människor är ensamma. Han tror att vi härstammar från rymden. Att det bodde varelser här på Jorden, hela tiden i det förgågna. I boken berättas om kampen mellan d goda och d onda varelserna. Även d gråa finns med där. Varelser med krafter. Enligt författern, har hans bok kommit till genom ett samarbete med kosmiska väsen.