Du skall inte frukta, 
Gud är med dig.
Frukta inte, 
Gud beskyddar dig
Frukta inte, var inte rädd, 
Gud skall vara med dig.

Frukta inte andra, 
frukta inte elakheter, 
lev i hoppet.