"Det är inte bara den törstige som söker vattnet, utan vattnet söker också den törstige."
Jalal al-Din Rumi

Vattnet ger liv, 
den törstige letar efter vatten, 
och vattnet söker den törstige.
den törstige söker vishet, 
den törstige söker kunskap.

A1natur4.jpg?1588571111