Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd,  👍
ärlighet.