Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro.

”Det som Herren har föreskrivit som det ofelbara läkemedlet och mäktigaste instrumentet för att bota hela världen är alla dess folks förening i en allomfattande Sak, en gemensam Tro.” 
–Bahá'u'lláh–