Citat av Epiktetos

Vad som än händer, beror det av mig själv att därav skörda det allra största gagn.
Epiktetos

Om det någonsin händer dig att blicka omkring dig i yttervärlden för att se efter om du väcker någons beundran, må du veta att du har förlorat allt vad du hittills har vunnit.
Epiktetos

Om nu inte ens ett fikon blir färdigt på ett ögonblick eller ens inom en timme, hur kan du då begära att en människosjäl skall inom en så kort tid och utan möda mogna? Inbilla dig det inte säger jag dig!
Epiktetos

Ty anser du en gång någonting av allt detta yttre för ett gott eller ett ont, så är det alldeles oundvikligt att du börjar anklaga och hata upphovet till allt detta, så snart du går miste om vad du åtrår eller råkar ut för vad du avskyr.
Epiktetos

Ty liksom timmermannens material är trä och bronsgjutarens brons, så är levnadskonstens material vars och ens egen levnad.
Epiktetos

Glöm aldrig, då något kommer i din väg, att vända dig till ditt eget inre och rannsaka, vilket värn som är dig givet för ett sådant fall.
Epiktetos

Yvs aldrig över främmande företräden. Om din häst yvdes och sade: ”Jag är vacker!” så vore det ju ännu förlåtligt; – men om du säger: ”Jag har en vacker häst!” så gör då åtminstone klart för dig, att det är över hästens förträfflighet du yves.
Epiktetos

Vad stort sker, det sker långsamt; inte ens en druva eller ett fikon kommer till stånd på ett ögonblick.
Epiktetos

Ingen annan kan skada dig om du inte själv vill det, och du blir aldrig sårad förrän du tycker att du har anledning att bli det.
Epiktetos

Det är ett tecken på bristande insikt att anklaga andra för sina lidanden; den som börjar komma till insikt anklagar ingen annan än sig själv; och den insiktsfulle anklagar varken sig själv eller andra.
Epiktetos

Till vilken tidpunkt ärnar du uppskjuta att anse dig värdig det högsta och att följa den väg du anser för den rätta?
Epiktetos

Om en korp kraxar ett olycksbud i ditt öra, så låt inte din inbillning fara av med dig.
Epiktetos

Önska inte att händelserna må hända såsom du önskar; utan önska att de må hända såsom de hända; – därav kommer du att befinna dig mycket bättre.
Epiktetos

Sjukdom är ett hinder för kroppen, inte för viljan, om hon inte själv vill det.
Epiktetos

Icke tingen är det, som förskräcka människorna, utan deras föreställningar om tingen.
Epiktetos

Intet mål i världen uppställes enkom för att förfelas – alltså finns intet i och för sig ont väsen i världen.
Epiktetos

Det är inte det som händer oss som bekymrar oss, utan det vi tänker om det som händer oss.
Epiktetos

Ju större utmaning, desto större ära i att övervinna den. Stormar och oväder skapar skickliga sjömän.
Epiktetos

Människan störs inte av saker i sig själva, utan av sin syn på dem. ~
Epiktetos

Det är inte vad som händer dig som betyder något, utan hur du reagerar på det.
Epiktetos