Intuition, 
man anar med intuition,  
intelligens, 
med intelligens tänker man innan man anar, 
visst är det så, 
men förakta inte intuitionen, 
intuition är ett bra redskap.

mo4.jpg?1604544747