al16.jpg?1625559439

Dörren som stänger dig inne är också dörren som släpper dig fri.
- Nisargadatta Maharaj


Öppna din dörr ibland lite...släpp andra in..eller kom ut själv...var med i samhället..våga delta i livet med andra...tänk positivt.
Din dörr, det är ditt inre dörr när du släpper nåpgon nära ditt innersta...du gå ibland eller ofta ut genom ditt innersta dörr...du vågar träffa andra och vara med i samhället
Stäng aldrig sin dörr helt och hållet.