Se Tao, jota voidaan määritellä, ei ole Ikuinen Tao. Se nimi, joka voidaan mainita, ei ole Taon todellinen nimi. Se Tao, joka oli ennen taivasta ja maata, on nimetön ei-olevainen. Nimellinen olevainen on kaikkien olioiden Äiti. Sen tähden ihminen etsii ei-olevaisen Ensimmäistä Mysteeriota, kun olevainen näyttää hänelle, mitä ei-olevaisesta on syntynyt. Olevainen ja ei-olevainen ovat yhtä kaikessa muussa kuin nimessä. Tätä näennäisten vastakohtien samaisuutta minä nimitän Syvyydeksi, suureksi Pohjattomuudeksi, Kummastuksen Avonaiseksi Oveksi. (Tao Te King)
Totuuden sanat ovat aina paradoksaalisia. (Tao Te King)

Tuhannen virstan matka alkoi yhdestä askeleesta. (Tao Te King)

Ei ole suurempaa tuskaa kuin tyytymättömyys. (Tao Te King)

Viisas on ainoastaan tekemisissä sen kanssa, mikä on ennakkoluulotonta. Hän opettaa käyttämättä sanoja; hän työskentelee ponnistamatta; hän valmistaa omistamatta; hän toimii etsimättä toiminnan hedelmiä; hän suorittaa työnsä valmiiksi ottamatta lainaa; ja kun ei hän väitä mitään omakseen, ei voi sanoa hänen milloinkaan menettävän mitään. (Tao Te King)

Tao on rajaton; sen syvyys on kaiken olevaisen alku. Se tekee särmäiset kappaleet pyöreiksi; se saa aikaan järjestyksen epäjärjestyksestä; se pimentää loistavuuden, se on kokonaan hiljaa ja puhdas. En tiedä kuka sen synnytti. Se on vanhempi Jumalaa. (Tao Te King)

Suurin hyve on kuin vesi.
Vesi on kaikkeen hyvä.
Se pääsee pääsemättömimpiinkin paikkoihin vaivatta.
Sen tähden se on Taon kaltainen.
Se on hyveellinen niin kuin sydän olemalla syvä.
Antamalla itsensä alttiiksi on sillä rakkauden hyve. (Tao Te King)

On parasta pidättäytyä rikkauden tavoittelemisesta. Alituinen käytteleminen ja teroittaminen kuluttaa loppuun kestävimmänkin kappaleen. Jos talo on jalokiviä täynnä, kuka niitä suojelee? Rikkaus ja kunnia tuottavat huolta sekä ylpeyttä. Vetäytyä takaisin, kun hyvä työ on tehty ja kunnia on lähestymäisillään, -- kas siinä taivaan tie. (Tao Te King)

Kun olette itsestänne tyhjentäneet kaiken, pysykää siinä, missä olette. Kaikki oliot puhkeavat toimintaan sopusoinnussa ja minne näemme niiden palaavan? Kukoistettuaan jonkun aikaa kaikki kuolee alas juuriinsa. Tätä palautumista omaan alkuperäänsä sanotaan rauhaksi; se on antautumista välttämättömän valtaan. Tätä antautumista välttämättömän valtaan sanotaan säilymiseksi. Joka tuntee tämän säilymisen, nimitetään valistuneeksi. Joka ei tunne tätä säilymistä, hän pysyy yhä kurjuudessa. Joka tuntee tämän säilymisen, on suuri sielultaan. Joka on suuri sielultaan, hän on totuudessa luja ja järkähtämätön. Ollen totuudessa luja, hän on kuningas. Ollen kuningas, hän on taivaallinen. Ollen taivaallinen, hän on Taosta. Ollen Taosta, hän pysyy ainiaan; sillä vaikka hänen ruumiinsa häviää, ei hän kuitenkaan kärsi mitään pahaa. (Tao Te King)

Joka sopeutuu, hän säilyy loppuun asti. Joka taipuu, hän ojentuu suoraksi. Joka tyhjentää itsensä, hän täyttyy. Joka kuluttaa itsensä loppuun, hän uudistuu. Joka alentaa itsensä, hän ylenee. Joka ylentää itsensä, hän alenee. Sen tähden Viisas riippuu yksinkertaisuudessa ja on kaikille esimerkkinä. Hän ei ole itsekäs ja sen tähden hän saa ylistystä. Hän ei ole turhamainen ja sen tähden hän on arvossa. Hän ei ole ylpeä ja sen tähden häntä kunnioitetaan. Ja koskei hän kilpaile muitten kanssa, ei kukaan ole hänen vihamiehensä. Vanha lause, "joka sopeutuu, hän säilyy loppuun saakka", ei totisesti ole turhaan sanottu. Epäilemättä hän on menevä kotiinsa rauhassa. (Tao Te King)

Varpailla seisoessa ei voi pysyä alallaan. Veljistään erilleen kulkiessa ei voi edistyä. Itsensä näytteille pannen ei kukaan loista. Itserakkaudella ei saavuteta kunnioitusta. Itsensä ylistäminen ei ole ansiota. Joka itsensä korottaa, ei seiso korkealla. Sellaiset asiat ovat Taolle mitä hylkyruoka ja ulostukset ovat ruumiille. Kaikkialla niitä inhotaan. Sen tähden Taoa seuraava ihminen ei niihin takerru. (Tao Te King)

Viisas ei kokoa omaisuutta. Mitä enemmän hän jakaa muille, sitä enemmän hänellä on. (Tao Te King, Laotse)

Aseet eivät ole hyväenteisiä työvälineitä. (Tao Te King, Laotse)

Ihminen, jolla on hallussaan korkein Voima, ei ole tietoinen siitä. Siksi Voima säilyy hänen hallussaan. Ihminen, jolla on hallussaan niin sanottua voimaa, ei lakkaa kiinnittämästä huomiota voimaansa, eikä hänellä siksi todellisuudessa ole mitään voimaa. Ihminen, jolla on hallussaan korkein Voima, toimii puuttumatta asioiden kulkuun, eikä hänellä ole mitään taka-ajatuksia näin tehdessään. (Tao Te King, Dao De Jing, 38)

Voi oppia tuntemaan koko maailman lähtemättä koskaan kotoaan. Taivaan Taon voi nähdä katsomatta ulos ikkunasta. Mitä kauemmaksi kulkee, sen vähemmän tietää. Siksi Viisas saa tietoa kulkematta (maailmalla), on selvillä asioista näkemättä niitä, saa kaiken aikaan tekemättä mitään. (Tao Te King, Dao De Jing, 47)

Opiskeleminen tarkoittaa lisäämistä päivä päivältä. Taon seuraaminen tarkoittaa vähentämistä päivä päivältä. Vähentää päivä päivältä, kunnes on päässyt siihen, ettei puutu enää asioiden kulkuun. Kun toimii puuttumatta asioiden kulkuun, ei mitään jää tekemättä. Maailman hallinta saavutetaan toimimalla puuttumatta asioiden kulkuun. Asioiden kulkuun puuttumalla ei ole arvollinen maailman hallitsijaksi. (Tao Te King, Dao De Jing, 48)

Taoa ja Sen Voimaa kunnioitetaan ja pidetään arvossa ilman kenenkään antamaa määräystä. Se kaikki tapahtuu luonnostaan. Siksi Tao synnyttää ne ja taon Voima pitää niitä yllä ja kasvattaa niitä, hoitaa niitä, tarjoaa niille turvaa ja rauhaa, ravitsee ja suojaa niitä. Tao antaa niille elämän, muttei vaadi saada omistaa niitä, käyttää niitä, muttei nojaudu niihin, johtaa vaatimatta määräysvaltaa. Tätä kutsutaan mystiseksi voimaksi. (Tao Te King, Dao De Jing, 51)

Toimi ilman asioitten kulkuun puuttumista. Hoida asiat touhuamatta. Löydä maku mauttomasta. Oli kyseessä pieni tai suuri, vähän tai paljon, maksa paha hyvällä. Hoida vaikeat asiat niin kauan kuin se vielä on helppoa, suuret asiat, kun ne vielä ovat pieniä. Kaikki vaikeat asiat maailmassa ovat alkaneet helppoina. Kaikki suuret asiat maailmassa ovat alkaneet pieninä. Siksi Viisas ei pyri suuruuteen, mutta silti hänestä tulee Suuri. (Tao Te King, Dao De Jing, 63)

Tietää tietämättömyytensä on parasta. Mutta luulla tietävänsä, vaikkei tiedäkään, on sairautta. Olemalla tietoinen tästä sairaudesta sen voi välttää. Viisailla ei tätä sairautta ole. Hän on tietoinen sairaudesta ja on silloin siitä vapaa. (Tao Te King, Dao De Jing, 71)

Haavoittunut. Säilytä luottamus. Suurin mahdollinen onni, ei mitään katumista. Oikea käytös on mahdollinen. On hyvä mennä eteenpäin täysin valmistautuneena. Kaksi uhrikoria voi olla parempi kuin kalliit uhri-lahjat. (I Ching, heksagrammi 41)

Laske irti. Koillinen tarjoaa mahdollisuuksia. Ellei mitään muuta tarvitse enää tehdä, paluu tuo onnea. Jos on mentävä jonnekin, on onnekkaampaa matkustaa varhain. (I Ching, heksagrammi 40)

Kasvu. On eduksi edetä suunnitelman mukaisesti. On hyvä ylittää suuri joki. (I Ching, heksagrammi 42)

Tao on todellinen ja se on ilmeinen, mutta siinä ei ole toimintaa eikä muotoa. Sen voi siirtää mutta sitä ei voi vastaanottaa. Sen voi saavuttaa mutta sitä ei voi nähdä. Se on olemassa itsessään ja itsensä kautta. Se oli olemassa ennen Taivasta ja Maata ja se on ollut olemassa iankaikkisesti. Se teki jumalista jumalallisia ja sai aikaan maailman. (Chuang Tzu, 6. luku, n. 300 eKr.)

Tien ei voi ajatella olevan olemassaoleva eikä olemassaolematon. Nimittäessämme sitä Tieksi käytämme sanaa vain tilapäisenä apukeinona ... Tien ja kaiken täydellisyys -- eivät sanat eikä hiljaisuus ole kyllin arvokkaita ilmaisemaan sitä. Ettei puhu eikä vaikene -- se on väittelyn korkein muoto. (Chuang Tzu, 25. luku, n. 300 eKr.)

Mestari virkkoi: "Eikö opiskelu ja sen jatkuva harjoittaminen olekin hauskaa? Eikö ole iloista, kun saa kaukaa tulleita ystäviä vieraakseen? Eikö sellainen ihminen ole täydellisesti jalo, joka ei siitä vihastu, että ihmiset eivät häntä huomaa? Makeilevat sanat ja liehakoiva ulkomuoto ovat harvoin yhtyneet todelliseen jalouteen." (Kungfutse, Keskustelut 1)

Mestari lausui: "Sen joka tahtoo johtaa tuhat sotavaunua omistavaa valtakuntaa, tulee olla tehtävissään kunniallinen ja luotettava, taloudenhoidossaan säästäväinen ja ihmisiä kohtaan rakastettava sekä kansan käyttämisessä palvelustehtäviin ottaa ajasta vaari. Opiskeluiässä olevan nuorukaisen tulee olla kodissaan vanhempiaan kunnioittava ja kodin ulkopuolella veljellisesti rakastettava. Hänen tulee olla rehellinen ja luotettava, ylitsevuotava rakkaudessa kaikkia kohtaan ja läheisessä kosketuksessa vain todella hyvien kanssa. Kun hän näin vaeltaa ja jos hänellä on vielä voimia jäljellä, hän voi ne käyttää kaunotaiteiden opiskeluun." (Kungfutse, Keskustelut 1)

Mestari lausui: "Ellei arvoasemassa oleva ole ulkoiselta olemukseltaan arvokas, ei hän voi herättää kunnioittavaa pelkoa, ja se osoittaa, ettei hänen opiskelunsa ole ollut perusteellista. Uskollisuus ja luotettavuus olkoot elämässä ensimmäisellä sijalla. Älköön sinulla olko ketään ystävää, joka ei olisi ainakin yhtä hyvä kuin sinä itse. Jos sinulla on virheitä, niin älä häpeä korjata niitä." (Kungfutse, Keskustelut 1)

Mestari lausui: "Kun isä on elossa, tulee tarkata hänen tahtonsa suuntaa. Kun isää ei enää ole, tulee tarkata hänen vaellustaan. Sitä joka ei kolmeen vuoteen poikkea isänsä poluilta, voidaan sanoa vanhempiaan kunnioittavaksi." (Kungfutse, Keskustelut 1)

Mestari lausui: "Joka hyveillä hallitsee kansaa, on kuin Pohjantähti, joka aina pysyy paikoillaan ja jota kohti kaikki muut tähdet kääntyvät. Jos kansaa hallitaan lailla ja pidetään kurissa rangaistusten avulla, niin kansa tosin väistää rangaistuksia, mutta ei häpeä pahoja tekojaan. Mutta jos kansaa hallitaan hyveillä ja pidetään järjestyksessä hyvien tapojen avulla, niin kansa häpeää pahoja tekojaan ja tulee hyväksi." (Kungfutse, Keskustelut 2)

Mestari lausui: "Jalo henkilö ei ole vain yhteen tarkoitukseen sopiva käyttöastia. Jalo mies on avaramielinen, vailla puolueellisuutta. Pikkusielu on puolueellinen, vailla avaramielisyyttä." (Kungfutse, Keskustelut 2)

Mestari virkkoi: "Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista. Kun tiedät jonkin asian, niin sano se tietäväsi. Kun et tiedä jotakin, niin tunnusta tietämättömyytesi. Siinä on viisaus." (Kungfutse, Keskustelut 2)

Mestari lausui: "En ymmärrä, kuinka ihminen voisi tulla toimeen ilman luottamusta. Vaunut ilman iestä ja rattaat ilman länkiä -- kuinka niillä voisi päästä eteenpäin?" (Kungfutse, Keskustelut 2)

Mestari lausui: "Ihminen haluaa rikkautta ja kunniaa, mutta jos niitä ei voi saavuttaa oikealla tavalla, ei niitä saata omistaa. Ihminen vihaa köyhyyttä ja alhaisuutta, mutta ellei niistä voi vapautua oikealla tavalla, ei niitä ole hyvä jättää." (Kungfutse, Keskustelut 4)

Mestari lausui: "Arvon mies ei asetu maailmassa kenenkään puolelle eikä ketään vastaan. Hän seuraa vain sitä mikä on oikein." (Kungfutse, Keskustelut 4)

Mestari lausui: "Arvon mies on aina iloinen ja tyytyväinen. Pikkusielu on aina surullinen ja hädissään." (Kungfutse, Keskustelut 7)

Mestari lausui: "Opiskele niin kuin et olisi vielä mitään saavuttanut. Ole aina ikään kuin pelkäisit kadottavasi oppimasi." (Kungfutse, Keskustelut 7)

Tsi Lu kysyi: "Kuinka on palveltava henkiä ja paholaisia?" Mestari vastasi: "Kun en vielä osaa palvella ihmisiäkään, kuinka sitten osaisin palvella henkiä." "Rohkenen tiedustella jotakin kuolemasta", jatkoi kysyjä. Vastaus kuului: "Kun en vielä tunne elämääkään, kuinka sitten tietäisin kuolemasta." (Kungfutse, Keskustelut 11)

Tsung-kung kysyi: "Mitä merkitsee rakkaus?" Mestari vastasi: "Kohtele kodin ulkopuolella jokaista kuten arvokasta vierasta. Käsittele kansaa kuten kallisarvoista uhria uhritoimituksessa. Älä tee toisille sitä, mitä et toivoisi toisten tekevän itsellesi." (Kungfutse, Keskustelut 12)

Tse-kung kysyi: "Mitä merkitsee hallitus?" Mestari vastasi: "Se merkitsee sitä, että kansalla on tarpeeksi ruokaa, keskinäinen luottamus ja tarpeeksi sotavoimaa." Tse-kung sanoi: "Ellei olisi mitään keinoa, vaan täytyisi luopua yhdestä, niin minkä noista kolmesta luovuttaisi ensin?" "Sotavoiman", vastasi mestari. Tse-kung jatkoi: "Ellei olisi mitään keinoa, vaan vielä täytyisi luopua yhdestä, niin minkä noista kahdesta ensin luovuttaisi?" Mestari vastasi: "Ravinnon. Hamasta muinaisuudesta asti kaikkien on täytynyt kuolla, mutta ilman keskinäistä luottamusta valtakunta ei voi pysyä pystyssä." (Kungfutse, Keskustelut 12)

Tse-lu kysyi: "Mitä merkitsee hallitus?" Mestari vastasi: "Se merkitsee sitä, että kulkee esimerkillään kansan edellä ja ottaa sen kärsimykset kannettavikseen." (Kungfutse, Keskustelut 13)

Mestari lausui: "Suuria viisaita ja suuria tyhmiä ei voi muuksi muuttaa." (Kungfutse, Keskustelut 17)

Mestari lausui: "Joka ei tunne Taivaan tahtoa, ei ole kykenevä hallitsijaksi." (Kungfutse, Keskustelut 20)

Ihmisillä on kolme tietä toimia viisaasti: harkinnan tie, joka on ylevin, jäljittelyn tie, joka on helpoin, ja kokemuksen tie, joka on katkerin. (Kungfutse)

Kaikkein vaikeinta on tulla toimeen naisten ja palvelijain kanssa. Jos heitä lähentelee, he käyvät hävyttömiksi. Jos heistä pysyy kaukana, niin he tulevat vihaisiksi. (Kungfutse)

Kun näet lurjuksen, niin tutki omaa olentoasi, ettet vain olisi hänen kaltaisensa. (Kungfutse)

Kunniallinen ihminen ei ole kone. (Kungfutse)

Kun kunnioitat itseäsi, sinua kunnioitetaan. (Kungfutse)

Ilman kansan tukea ei mikään hallintovalta pysy pystyssä. (Kungfutse)