Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.

Ingenting är ett misstag, såvida det inte upprepas.
-- Nisargadatta Maharaj


Man lär av sina mistag...av sina misstag växer man...då gör man inte samma misstag om och om igen...men om du upprepar din misstag, då har du inte lärt något.