Invånare på vår planet,
du, jag, de, 
människor vi alla är, 
alla människor i världen
vi är människor
behandla alla väl.

ba3.jpg?1612092088