”Två ting fördärvar människorna: åtrå efter ära, makt och storhet, och rädsla för fattigdom och brist.”
- Sahl Ibn Abdullah al-Tustari

Åtrå och ära kan fördärva människan, 
det är.....
åtro efter ära, och makt, 
rädsla för fattigdom, 
sträva inte för mycket ära, 
sträva inte efter rikedomar, 
var nöjd med mindre.

aa39.jpg?1593650977